Pārtikas iekārtu serviss un kapitālais remonts
etcservice etcservice
Dzesēšanas iekārtas
Elektro aprīkojums
etcservice.eu
Vairāk pār  20 gadu veiksmīga pieredze Baltijas valstu, ES un NVS tirgos
Metināšanas un montāžas darbi
kvalificēti speciālisti
Partikas iekārtu
ražošana
Ražošana un pārdošana
dažādas rezerves daļas partikas iekārtam

 

 

Pārtikas iekārtu serviss un kapitālais remonts

Servisa dienests, kuram savā sastāvā ir dažādu specialitāšu kvalificēti speciālisti, veic aprīkojuma servisa apkalpošanas darbus un sniedz dažādus pakalpojumus. Turpmāk mēs piedāvājam dažādus pavadības un servisa apkalpošanas veidus, no konsultācijām pa telefonu līdz operatīvam speciālista izbraukumam uzņēmumā.
 
- Jūsu aprīkojuma efektivitātes un darbaspējas analīze un rekomendācijas par modernizāciju;
Tajā skaitā:
- pārtikas ražošanu atsevišķu mašīnu un tehnoloģisko līniju montāžas un palaišanas darbu izpilde;
- pārtikas ražošanu tehnoloģisko līniju aprīkojuma apkalpošana un remonts;
 
- konveijeru līniju, rituļceļu (ķēdes, plākšņu, lenšu) transportieru, uzkrājēja galdu apkalpošana un remonts;
- pārtikas ražošanu tehnoloģisko līniju rekonstrukciju un modernizāciju;
- vecā aprīkojuma un tehnoloģisko līniju demontāža, sniedzot vietu to pagaidu glabāšanai un to montāža jaunajā vietā;
 
- dažādas sarežģītības metināšanas darbu izpilde, izmantojot argona metināšanu;
- detaļu izgatavošana pēc Jūsu rasējumiem, vai rasējumiem, kurus izstrādāja mūsu konstruktoru birojs pēc Jūsu uzdevuma;
- rezerves daļu piegāde pārtikas rūpniecības mašīnām un aprīkojumam;
- rezerves daļu piegāde konveijeru līnijām, riteņceļu (ķēdes, plākšņu, lenšu) transportieriem, uzkrājēja galdiem;
- speciālista izbraukums / operatīvā atbalsta līnija 24/7.
 
Kā arī mēs piedāvājam iespēju noslēgt līgumu par aprīkojuma servisa apkalpošanu, kas ie-tver sevī profilaktisku tehnisku apkalpošanu un steidzamu, avārijas remontu.