Rūpniecisko iekārtu montāžas un demontāžas darbi
etcservice etcservice
Dzesēšanas iekārtas
Elektro aprīkojums
etcservice.eu
Vairāk pār  20 gadu veiksmīga pieredze Baltijas valstu, ES un NVS tirgos
Metināšanas un montāžas darbi
kvalificēti speciālisti
Partikas iekārtu
ražošana
Ražošana un pārdošana
dažādas rezerves daļas partikas iekārtam

 

 

Rūpniecisko iekārtu montāžas un demontāžas darbi

Pareizā montāža nodrošina ne tikai pienācīgu aprīkojuma ekspluatāciju, bet bieži vien arī tā apkalpošanas izdevumu samazināšanu. Ja jums ir kvalitatīvi jāpārvieto, jāuzstāda vai jādemontē Jūsu aprīkojums, mēs vienmēr esam gatavi to Jums izdarīt!
 
Mūsu kompānija īstenos aprīkojuma montāžu atbilstoši izstrādātai tehniskai un projekta dokumentācijai, Jūsu norādītājā laika posmā. Mūsu komanda sastāv no kompetentiem un augsti kvalificētiem speciālistiem, kas ļauj efektīvi veikt gan montāžas, gan demontāžas darbus.
Pēc montāžas mēs veicam aprīkojuma darbaspējas pārbaudi un tā atbilstību Pasūtītāja tehnikām un tehnoloģiskām prasībām. Kā arī mūsu kompānijai ir pieredze ieviest jaunu aprīkojumu strādājošā objekta apstākļos, kad montāžas darbi tiek veikti pēc iespējas ar minimālu ražoša-nas apstāšanās laiku, lai visas sagatavošanas operācijas būtu izpildītas uz ieslēgšanas darbā brīdi, savukārt pats pārslēgšanas brīdis pēc iespējas notiktu īslaicīgās tehnoloģiskās apstāšanās laikā.
Montāžas laikā izmantojamie materiāli un aprīkojums tiek saskaņots ar pasūtītāju projektēšanas stadijā, un tos varam piegādāt mēs vai pasūtītājs tos var iegādāties patstāvīgi. Aprīkojuma demontāžas un vadības skapja atslēgšanas laikā mēs izmantojam mūsu speciālistu jau gadiem atstrādātu secīgo darbību shēmu, kad aprīkojuma demontāžas laikā visi
demontētie mezgli tiek atzīmēti un fotografēti. Demontēto aprīkojumu akurāti iepako un iekrauj transportā. Pēc demontāžas beigām Pasūtītājs saņem disku (fleškarti) ar aprīkojuma demontāžas fotogrāfijām, kas turpmāk ievērojami atvieglo aprīkojuma montāžu un vadības skapju pieslēgšanu jaunajā vietā.
Vēršoties pie mums aprīkojuma montāžas un demontāžas veikšanai, Jūs varat būt pārliecināti par izpildāmo darbu kvalitāti.